สนพ.จับตาน้ำมันโลก คืนนี้ก่อนประชุม กบง.

สนพ.จับตาน้ำมันโลก คืนนี้ก่อนประชุม กบง.
นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า สนพ. อาจเสนอให้กระทรวงพลังงาน มีการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ในวันพรุ่งนี้ หากราคาน้ำมันดิบตลาดโลก ในคืนนี้ ปรับสูงขึ้นอีก เนื่องจากค่าการตลาดน้ำมัน โดยเฉพาะในกลุ่มเบนซิน ปัจจุบัน อยู่ในระดับต่ำ ประมาณ 1 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ เพื่อให้ที่ประชุม กบง. พิจารณาการดูแลราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินในประเทศ ว่าจะให้มีการปรับขึ้นตามกลไกลตลาด หรือจะใช้กลไกลจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เข้าไปดูแล ซึ่งส่วนของน้ำมันเบนซิน ยังสามารถปรับลดการจัดเก็บส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ลงได้อีก เพื่อพยุงไม่ให้ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น และส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้เบนซิน