IMF ร่อนหนังสือหนุนนโยบายแบงก์ชาติ

IMF ร่อนหนังสือหนุนนโยบายแบงก์ชาติ
นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ ธปท. ได้รับหนังสือชี้แจงจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) แล้ว ซึ่งในเนื้อหา ไอเอ็มเอฟชี้แจงถึงกรณีที่ นายวีรพงษ์ รามางกูร ประธานกรรมการ ธปท. (กกธ.) ระบุว่า นางคริสติน ลาการ์ด ผู้อำนวยการไอเอ็มเอฟ เห็นด้วยกับแนวคิด ว่า กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อในเวลานี้ ไม่เหมาะสม และใช้ไม่ได้แล้ว เพราะเงินเฟ้อตอนนี้ มันเชื่อมโยงกันทั่วโลก ว่า ไม่เป็นความจริง นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า การใช้นโยบายการเงิน โดยกำหนดเป้าหมายเงินเฟ้อที่ ธปท. ใช้ในปัจจุบันถือว่าได้ผลดีในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจอย่างไรก็ตาม ผู้ว่าการ ธปท. ยอมรับว่า กรณีดังกล่าว เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อน ดังนั้นการที่ข่าวออกไปเช่นนี้ กระทบต่อภาพพจน์ ความน่าเชื่อถือ และความเชื่อมั่นของธนาคารกลางได้ ทั้งนี้ ในวันที่ 16 ส.ค. นี้ จะมีการจัดการประชุมภายในระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และคณะกรรมการ กกธ. เพื่อหารือร่วมกันและแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ นายวีรพงษ์ เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา