กสทช. ยัน ลดถือครองคลื่น 3G เหมาะสม

กสทช. ยัน ลดถือครองคลื่น 3G เหมาะสม
นางสุวรรนีย์ เจียรานุชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสื่อสารองค์กร สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ชี้แจงถึงสาเหตุ ที่ประชุม กทค. วานนี้ (15 ส.ค.) ได้มีมติเห็นชอบ การปรับลดจำนวนการถือครองคลื่นความถี่ (Spectrum Cap) สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 2.1 GHz หรือการประมูล 3G คลื่นความถี่ 2.1 GHz โดยให้ประมูลได้สูงสุด รายละไม่เกิน 15 MHz จากเดิมที่กำหนดไว้ที่รายละไม่เกิน 20 MHz นั้น ก็เพื่อลดความเสี่ยงที่จะไม่ให้มีผู้ประกอบการรายใดได้คลื่นความถี่สำหรับให้บริการ 3G น้อยเกินไป จนไม่สามารถแข่งขันในการให้บริการได้ และยืนยันว่า การปรับลดจำนวนการถือครองคลื่นความถี่ดังกล่าว จะไม่เป็นการทำให้เกิดการฮั้วประมูลอย่างแน่นอน เนื่องจากจะยังมีขั้นตอการ Assignment Stage เพื่อให้ผู้ที่ชนะการประมูลด้วยมูลค่าสูงสุด มีสิทธิ์ในการเลือกช่วงคลื่นความถี่ที่ต้องการได้ก่อน ส่วนราคาตั้งต้นใบอนุญาต เห็นว่า 4,500 ล้านบาทต่อคลื่นความถี่ 5 MHz เป็นราคาที่เหมาะสม และเป็นราคาที่ไม่สูงเกินไป ส่วนการปรับระยะเวลาการชำระเงินงวดแรกจากเดิม 45 วัน ให้เป็น 90 วันนั้น ก็เพื่อให้มีการตรวจสอบเอกสารอย่างเข้มงวดและรัดกุม ซึ่งทาง กทค. มองว่า เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดทั้งนี้ ในขั้นตอนต่อไป จะได้นำร่างดังกล่าวเข้าสู่การประชุมบอร์ด กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ต่อไป