คค.คาดสิ้นปีได้ผลศึกษาสร้างรถไฟความเร็วสูง

คค.คาดสิ้นปีได้ผลศึกษาสร้างรถไฟความเร็วสูง
นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมเรื่องรถไฟความเร็วสูง กับผู้แทนกระทรวงรถไฟ จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่า ในวันนี้ ผู้แทนของคณะทำงานการศึกษาข้อมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และเส้นทางกรุงเทพฯ - หนองคาย มารายงานความคืบหน้าของการศึกษาข้อมูล รวมทั้งการสอบถามรูปแบบการลงทุนด้วย ซึ่งในเบื้องต้น ชี้แจงให้กับผู้แทนจีนได้รับทราบว่า ประเทศไทยยังไม่ได้กำหนดถึงรูปแบบการลงทุน โดยประเทศไทยต้องการรอผลการศึกษาก่อน นอกจากนี้ ในวันนี้ ยังได้มีการตั้ง คณะกรรมการกำกับการศึกษา ซึ่งมีรัฐบาลจีน รัฐบาลญี่ปุ่น และรัฐบาลเกาหลี เป็นที่ปรึกษาโครงการด้วย เพื่อที่โครงการดังกล่าวจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนอย่างไรก็ตาม ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวอีกว่า คาดว่าภายในสิ้นปีนี้ จะได้ผลการศึกษาของรัฐบาลจีน ทั้งเรื่องเส้นทางในการดำเนินการก่อสร้าง รูปแบบการเดินรถ รวมทั้งงบประมาณที่จะใช้ในการดำเนินการ