แท็กซี่ ยัน ตรึงราคามิเตอร์ถึงสิ้นปี

แท็กซี่ ยัน ตรึงราคามิเตอร์ถึงสิ้นปี
นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานกลุ่มเครือข่ายรถแท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กลุ่มผู้ประกอบการรถแท็กซี่ พอใจผลการหารือ ร่วมระหว่าง 3 กระทรวง คือ กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยยืนยันว่า จะไม่มีการปรับขึ้นราคาค่าโดยสารไปจนถึงสิ้นปีนี้ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ และเชื่อว่าจะทำให้กระทรวงพลังงาน ไม่กล้าตัดสินใจปรับขึ้นราคาก๊าซเอ็นจีวี ส่วนกรณีรถอีโคคาร์ ที่ภาครัฐจะนำมาเป็นแท็กซี่นั้น ได้มองว่า ควรใช้กลไกอื่นแทน เช่น การปรับลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์ ที่จะนำมาดัดแปลงเป็นรถแท็กซี่ เพื่อลดต้นทุน และสะท้อนค่าเช่าที่แท้จริง เนื่องจากในหลายประเทศ ก็ไม่มีการจัดเก็บภาษีรถแท็กซี่ เพราะเป็นบริการสาธารณะ ก็อาจทำให้ต้นทุนค่าโดยสารถูกลง รวมทั้งควรปรับราคามิเตอร์ให้เหมาะสมระหว่างระยะทาง เพื่อจะลดปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร