คลัง เตรียมจำหน่ายธนบัตรออมทรัพย์พิเศษ

คลัง เตรียมจำหน่ายธนบัตรออมทรัพย์พิเศษ
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กล่าวว่า ทางกระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบพันธบัตรออมทรัพย์ไปสู่ระบบไร้ใบ เพื่อพัฒนาระบบสภาพคล่องและอำนวยความสะดวกในการซื้อขายตราสารหนี้ โดยล่าสุด ได้เตรียมออกจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ ของทางกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ 2555 แบบไร้ใบตราสาร อายุ 6 ปี วงเงิน 80,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 3.99 จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง โดยวงเงินซื้อขั้นต่ำอยู่ที่ 1,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยเฉพาะเปิดจำหน่าย ระหว่างวันที่ 3 - 14 กันยายน นี้ ซึ่งใน 2 วันแรก คือวันที่ 3 และ 4 จะเปิดให้ผู้สูงอายุ จองก่อน โดยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคมนี้ เป็นต้นไป