ณัฐวุฒิชี้เตรียมแผนลดการส่งออกยางแก้ราคาตก

ณัฐวุฒิชี้เตรียมแผนลดการส่งออกยางแก้ราคาตก
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงกรณีราคายางตกต่ำว่า ล่าสุด ได้มีการประชุมความร่วมมือประเทศผู้ส่งออกยาง 3 ประเทศ คือ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ว่า ทั้ง 3 ประเทศ จะมีแผนในการลดปริมาณการส่งออก 300,000 ตัน  โดยประเทศไทย จะต้องฮั้วปริมาณการส่งออกยางมากที่สุด เพราะมีสัดส่วนการผลิตสูงสุดใน 3 ประเทศ รองลงมาคือ อินโดนีเซียและมาเลเซีย ตามลำดับ ทั้งนี้จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อแจ้งให้ทราบในวันอังคารหน้านี้  ซึ่งทั้ง 3 ประเทศ จะให้มีการโค่นต้นยางที่มีอายุมาก 1 แสนไร่ โดยปริมาณยางจะลดลง 50 ตัน และคาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณยางหายไปจากตลาดราว 450,000 ตัน โดยจะเริ่มมาตรการดังกล่าวทันที และจะเชิญภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยเพื่อทำความเข้าใจ พร้อมกันนี้เชื่อว่า เกษตรกรจะเข้าใจมาตรการดังกล่าวอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม จะมีการประชุมความคืบหน้า ทั้ง 3 ประเทศอีกครั้งหนึ่ง ประมาณเดือนกันยายนนี้