Taxiพอใจคค.ขีดเส้นตาย90วันแก้กฎยืดอายุรถ

Taxiพอใจคค.ขีดเส้นตาย90วันแก้กฎยืดอายุรถ
นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังจากรับมอบหนังสือของ นายสมบูรณ์ จรรยาเลิศ ประธานปกป้องสิทธิคนขับรถแท็กซี่ เรื่องการแก้กฎกระทรวง ขยายอายุรถแท็กซี่ จากเดิม 9 ปี เป็น 12 ปี และเรื่องขอยกเลิกการตรวจสภาพระบบก๊าซธรรมชาติ หรือ เอ็นจีวี กับสถานตรวจสภาพรถของเอกชน แทน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ว่าจะนำหนังสือข้อเรียกร้องดังกล่าวให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พิจารณาให้เร็วที่สุด พร้อมทั้งจะเชิญกรมการขนส่งทางบก มาหารือ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงของเรื่องดังกล่าวด้วย โดยขณะที่ นายสมบูรณ์ เปิดเผยว่า รู้สึกพอใจกับคำตอบที่ได้รับจากผู้ช่วยเลขานุการ ผู้รับมอบหนังสือแทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งทางผู้ประกอบการจะให้ระยะเวลา 90 วัน ตามคำสั่งศาล อีกทั้ง ถ้าในวันนี้การหารือเรื่องการแก้ปัญหารถแท็กซี่ ระหว่าง 3 กระทรวง คือ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพลังงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้มีมติสรุปไม่แก้กฎกระทรวง ขยายอายุรถแท็กซี่ จากเดิม 9 ปี เป็น 12 ปี ตนเองจะเดินทางไปยื่นฟ้องศาลปกครองทันที