พณ.เร่งธุรกิจบริการฝากสินค้าปรับตัวรับAEC

พณ.เร่งธุรกิจบริการฝากสินค้าปรับตัวรับAEC
นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภายในปี 2558 ประเทศไทย จะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  หรือ AEC อย่างเต็มตัว โดยธุรกิจคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น ซึ่งเป็นธุรกิจให้บริการรับฝากและจัดเก็บสินค้า ที่มีมูลค่าการประกอบธุรกิจปีละหลายหมื่นล้านบาท  ซึ่งถือเป็นธรุกิจบริการ ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และหากไม่สามารถปรับตัวได้ จะเกิดผลกระทบเชิงลบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ  จึงต้องมีการให้ความรู้กับผู้ประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมรับ AEC โดยทางกรม ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ จะมีการให้ความรู้กับผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้ได้มีการจัดสัมมนาในหัวข้อ ทิศทางของธุรกิจคลังสินค้าไซโล และห้องเย็น กับการเข้าสู่ AEC ที่ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ โดยมั่นใจว่าจะสามารถให้ความรู้กับผู้ประกอบการได้ในระดับหนึ่ง