พณ.เร่งอบรมพณ.จว.รับเปิดศูนย์AEC20สค.

พณ.เร่งอบรมพณ.จว.รับเปิดศูนย์AEC20สค.
นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดอบรมพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 76 จังหวัด ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคมนี้ ที่โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการบูรณาการกับเศรษฐกิจโลก เพื่อรองรับการดำเนินงานของศูนย์ AEC ระดับจังหวัด ของกระทรวงพาณิชย์ ที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 20 สิงหาคมนี้ โดยการจัดฝึกอบรมดังกล่าว กำหนดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง โดยอีก 3 ครั้ง จะจัดในส่วนภูมิภาค โดยจะมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้นประมาณ 320 คน ประกอบด้วย พาณิชย์จังหวัด สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ที่ประจำในอาเซียน 8 ปะเทศ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และหน่วยงานราชการต่างๆ ในส่วนภูมิภาคที่สังกัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้มีบุคลากรเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง