3 ภาพ“ช่างกล-ขนส่ง-ช่างเฟอร์นิเจอร์” เฮส่งท้ายปี! หลังประกาศขึ้นค่าแรง 19 อาชีพเริ่มปี 2562

รูปภาพของ “ช่างกล-ขนส่ง-ช่างเฟอร์นิเจอร์” เฮส่งท้ายปี! หลังประกาศขึ้นค่าแรง 19 อาชีพเริ่มปี 2562

อัลบั้มภาพทั้งหมด “ช่างกล-ขนส่ง-ช่างเฟอร์นิเจอร์” เฮส่งท้ายปี! หลังประกาศขึ้นค่าแรง 19 อาชีพเริ่มปี 2562

อ่านบทความของอัลบั้มนี้