คค.เร่งสร้างรถไฟสายสีเขียวเข้มคาดเริ่มปี56

คค.เร่งสร้างรถไฟสายสีเขียวเข้มคาดเริ่มปี56
นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางกระทรวงคมนาคม มีแนวคิดเร่งรัดการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ และช่วงสะพานใหม่-คูคต จากกำหนดจะเริ่มก่อสร้างในปี 2558 ได้ดำเนินการก่อสร้าง ในปี 2556 หรือ 2557 โดยโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว 2 ช่วงนั้น จะดำเนินการพร้อมกัน เพื่อที่จะได้สร้างโรงจอดและศูนย์ซ่อมบำรุง หรือ Depot เพียงแห่งเดียวที่สถานีคูคต แต่ทั้งนี้จะต้องเสนอเรื่องดังกล่าวไปที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อจะขอความเห็นชอบ และจึงจะสามารถเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาได้ ซึ่งคาดว่าน่าจะภายในปีนี้