คมนาคม ยัน ไม่ปรับราคามิเตอร์รถแท็กซี่

คมนาคม ยัน ไม่ปรับราคามิเตอร์รถแท็กซี่
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม จะเร่งกรมการขนส่งทางบก อำนวยความสะดวกให้กลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้าง ทำใบขับขี่รถสาธารณะง่ายขึ้น เพราะปัจจุบัน ยังมีผู้ที่ไม่มีใบขับขี่รถสาธารณะอีกประมาณ 60,000 ราย จากจำนวนรถทั้งหมด 200,000 คัน หลังประสบความสำเร็จจากโครงการยกระดับรถแท็กซี่ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ที่สามารถจัดทำใบขับขี่รถสาธารณะเพิ่มขึ้นกว่า 40,000 ราย จากจำนวนรถแท็กซี่ทั้งหมด 100,000 ราย พร้อมยืนยันว่า กระทรวงคมนาคม จะไม่มีการปรับขึ้นราคามิเตอร์ค่าโดยสารรถแท็กซี่ หากกระทรวงพลังงาน ยังตรึงราคาก๊าซ NGV ที่ 10.50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งกระทรวงคมนาคม ยึดราคาก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิงหลักในการคำนวณค่าโดยสาร เพราะปัจจุบัน รถแท็กซี่ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 ใช้ก๊าซ NGV เป็นเชื้อเพลิง ทั้งนี้เชื่อว่า โครงการบัตรเครดิตพลังงาน จะช่วยลดปัญหาหนี้นอกระบบ และช่วยให้คนเข้าสู่ระบบ โดยการทำใบขับขี่รถสาธารณะอย่างถูกต้องมากขึ้น