ยรรยงเผยมั่นใจเงินเฟ้อโตตามกรอบ

ยรรยงเผยมั่นใจเงินเฟ้อโตตามกรอบ
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ว่า ถึงแม้จะสิ้นสุดมาตรการในการขอความร่วมมือกับทางภาคเอกชน ในการตรึงราคาสินค้าแล้ว ในช่วงเดือน ก.ย. นี้ เชื่อว่ารัฐบาลจะหามาตรการในการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน ทั้งในทางตรงและทางอ้อมต่อไป ซึ่งในส่วนของ กระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งการให้ทางกรมการค้าภายใน ติดตามราคาสินค้าอุปโภคบริโภคทุกรายการอย่างใกล้ชิด โดยเห็นว่าในภาพรวมขณะนี้ สินค้าประเภทเนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู และเนื้อไก่ ที่มีราคาแพงก่อนหน้านี้ เริ่มปรับราคาลดลงคงที่แล้ว ดังนั้นจึงมั่นใจว่า เป้าหมายอัตราเงินเฟ้อตลอดทั้งปีในปีนี้ จะสามารถขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.5 - 3.8 ได้ ซึ่งถือว่าเป็นอัตราเงินเฟ้อที่ไม่สูงเกินไปส่วนกรณีที่ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ต้องการให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือราคาไข่ไก่จากต้นทุนที่สูงขึ้นนั้น สิ่งที่น่าจะทำได้ในขณะนี้ คือการปลดระวางแม่พันธุ์ไก่ เพื่อลดปริมาณไข่ไก่ ที่จะออกสู่ตลาดให้น้อยลง รวมถึงการใช้มาตรการรณรงค์ ให้มีการบริโภคไข่ไก่ให้มากขึ้น ซึ่งประเด็นในเรื่องของการขอชดเชยราคา ทางรัฐบาลจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจ โดยทางเกษตรกรได้มีการเสนอแนวทางหลายแนวทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถอยู่รอดได้ ในภาวะที่ต้นทุนสูงขึ้น อาทิ การชดเชยราคาไข่ไก่ การรับจำนำ ซึ่งยอมรับว่าเป็นไปได้อยาก เพราะไข่ไก่มีระยะเวลาในการเก็บรักษา ซึ่งจะต้องมีโกดังห้องเย็น และไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน