ธปท. เตรียมจัดงานสัมมนาประจำปี

ธปท. เตรียมจัดงานสัมมนาประจำปี
นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ทาง ธปท. เตรียมจัดงานสัมมนาประจำปี 2555 ในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของธนาคารกลาง ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในวันที่ 24 - 25 ก.ย. นี้ ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เนื่องจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจการเงินโลกที่เกิดขึ้น ผลักดันให้ธนาคารกลางหลายประเทศ ทำมาตรการที่ไม่เคยดำเนินการมาก่อน จนเกิดคถามว่ ขอบเขตหน้าที่ ที่เหมาะสมของธนาคารกลาง คือที่ใด และธนาคารกลางจะเสี่ยงต่อการสูญเสียอิสระในการดำเนินงานหรือไม่ พันธกิจและวิธีการเดิมของทางธนาคารกลาง ยังสามารถใช้ได้กับภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้หรือไม่ รวมทั้งภายใต้สภาวะแวดล้อมของโลกที่เปลี่ยนไป กรอบนโยบายการเงินที่ใช้อัตราเงินเฟ้อเป็นเป้าหมายยังเหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งเป็นเศรษฐกิจแบบเปิดขนาดเล็กหรือไม่ และการขาดดุลของธนาคารแห่งประเทศไทย ในช่วงที่ผ่านมา จะมีผลต่อการดำเนินนโยบายหลักของทางธนาคารระยะยาวต่อไปหรือไม่อย่างไร ซึ่งทุกข้อสงสัยดังกล่าวนี้ จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยผู้เชี่ยวชาญในงานสัมมนานี้