เช็กด่วน! ประกันสังคม 2562 จะย้ายโรงพยาบาลมีที่ไหนว่างบ้าง?

เช็กด่วน! ประกันสังคม 2562 จะย้ายโรงพยาบาลมีที่ไหนว่างบ้าง?

เช็กด่วน! ประกันสังคม 2562 จะย้ายโรงพยาบาลมีที่ไหนว่างบ้าง?
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลปี 2562 ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ซึ่งการเปลี่ยนสถานพยาบาลนั้น ผู้ประกันตนจะต้องกรอกแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส.9-02) และยื่นต่อสำนักงานประกันสังคม โดยสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้ ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคมของทุกปี

>> ประกันสังคม ให้ผู้ประกันตนเปลี่ยนโรงพยาบาลปี 2562 ได้แล้ววันนี้

หากผู้ประกันตนมีเหตุจำเป็น เช่น ย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนที่ทำงาน และจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี จะต้องยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ย้ายที่พักอาศัย หรือย้ายสถานที่ประจำทำงาน

10

สำหรับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมปี 2562 มีทั้งหมด 237 แห่ง แบ่งเป็นรัฐบาล 159 แห่ง และเอกชน 78 แห่ง สามารถเช็กรายชื่อสถานพยาบาลแต่ละจังหวัดได้ตามลิงก์ด้านล้างนี้

>> รายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคมปี 2562

นอกจากนี้ โรงพยาบาลเอกชนแต่ละแห่งจำกัดจำนวนผู้ใช้สิทธิไว้เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับผู้ประกันตนได้ ล่าสุดมีรายชื่อโรงพยาบาลที่ยังสามารถรองรับได้ดังนี้

0001

0002

0003 

ส่วนวิธีเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2562 ทำได้ 3 วิธี

  1. ยื่นแบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศไทย 
  2. ทำรายการผ่านเว็บไซต์ประกันสังคม sso.go.th 
  3. ทำรายการผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect 

โดยผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะได้รับการแจ้งผลการเปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านนายจ้าง ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 จะได้รับการแจ้งเป็นหนังสือ และผ่านบริการ SMS