พณ.เล็งปรับยุทธศาสตร์เชิงรุกแทนลดเป้าส่งออก

พณ.เล็งปรับยุทธศาสตร์เชิงรุกแทนลดเป้าส่งออก
นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภาพรวมการส่งออกของประเทศ ในช่วงที่เหลือ 5 - 6 เดือน หลังจากนี้ จากการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง อุตสาหกรรมที่สามารถผลิตเพื่อการส่งออกได้แล้วจะสามารถสนับสนุนการส่งออกของประเทศให้สามารถขยายตัวได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ ร้อยละ 15 ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ จะมีการทบทวนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์เชิงรุก ให้การส่งออกสามารถขยายตัวได้ ถึงแม้ว่า ปัจจัยภายนอกในขนาดนี้ ทั้งการชะลอตัวของสหภาพยุโรป ประเทศจีน และอินเดีย จะเป็นปัจจัยฉุดทำให้การส่งออกของประเทศไทย ไม่เป็นไปตามเป้าหมายก็ตาม แต่ทางกระทรวงพาณิชย์ จะไม่ปรับเป้าหมายการส่งออกในปีนี้ลดลง เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันพลักดันการส่งออกอย่างเต็มที่