กรณ์จี้รบ.แจงรีดภาษีตามเป้า2.1ลล.จากไหน

กรณ์จี้รบ.แจงรีดภาษีตามเป้า2.1ลล.จากไหน
นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณร่ายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ว่า งบประมาณรายจ่ายจำนวน 2.4 ล้านล้านบาท ถือเป็นงบที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ ส่วนประมาณการรายได้ 2.1 ล้านล้านบาท ที่มาจากการจัดเก็บภาษี ยังไม่ยุติธรรม โดยเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบว่า รัฐบาลได้จัดเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าที่กำหนดไว้ 36,000 ล้านบาท หลังจากรัฐบาลได้มีการใช้มาตรการลดภาษีนิติบุคคล จากที่เก็บร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 และผู้ประกอบการที่ประสบภาวะน้ำท่วม ไม่สามารถชำระภาษีเข้ารัฐได้ กลุ่มนายทุนจ่ายภาษีน้อยลง แล้วการที่รัฐบาลตั้งเป้าจะเก็บภาษีให้ได้ที่ 2.1 ล้านล้านบาท จะเก็บจากที่ไหน จากใคร ทั้งนี้มองว่า รายจ่ายในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีการใช้จ่ายเงินที่ไม่คุ้มค่าและสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจ คือ ไม่ได้เพิ่มโอกาสให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น หรือเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศ ส่วนเรื่องโครงการรับจำนำข้าวตามนโยบายของรัฐบาลนั้น เห็นว่า ได้สร้างความเสียหายให้กับงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมข้าว ทำให้ประเทศไทยเสียรายได้จากการส่งออกข้าวกว่า 100,000 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลควรที่จะทบทวนโครงการดังกล่าวโดยเร็ว และมีความน่าเป็นห่วงเกษตรกร เพราะนโยบายรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร แต่จากผลการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า เงินจากนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาล 100 บาท ถึงมือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพียงแค่ 30 บาท เท่านั้น