สอท.หนุนรัฐทยอยขึ้นLPGขนส่งชี้กระทบน้อย

สอท.หนุนรัฐทยอยขึ้นLPGขนส่งชี้กระทบน้อย
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การที่กระทรวงพลังงานปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ภาคขนส่ง จำนวน 25 สตางค์ต่อกิโลกรัม ในวันที่ 16 ส.ค.นี้ เชื่อว่าจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะเป็นการทยอยปรับขึ้นราคา ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบให้กับผู้ใช้ LPG ได้ ขณะที่ LPG ภาคครัวเรือน ยังคงมีการตรึงราคาไว้ที่ระดับเดิมนั้น ถือเป็นแนวทางที่ดีในการดูแลประชาชนในกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรง แต่มองว่าสุดท้ายแล้ว ราคา LPG ควรเปลี่ยนแปลงไปสู่กลไกตลาด ส่วนการที่สภาผู้แทนราษฎรเปิดอภิปรายงบประมาณในวันนี้ ถือเป็นเรื่องที่ดีในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลให้เกิดความโปร่งใส ตามระบอบประชาธิปไตย และภาคเอกชนคาดหวังว่า จะเห็นการบริหารงานของภาครัฐที่มีความต่อเนื่อง เพราะรัฐบาลชุดนี้เพิ่งบริหารประเทศได้เพียง 1 ปี เท่านั้น