คลัง สรุปผลบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ มิ.ย.55

คลัง สรุปผลบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ มิ.ย.55
นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยผลสรุปการดำเนินบริหารการจัดการหนี้ภาครัฐ ประจำเดือนมิถุนายน 2555 ว่า ผลการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐประจำเดือนนี้ ทางกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยได้มีการดำเนินการชำระหนี้ ใช้เงินงบประมาณรวมกว่า 17,783 ล้านบาท โดยชำระหนี้ในประเทศ รวมทั้งสิ้น 17,703 ล้านบาท และชำระหนี้ต่างประเทศ 80 ล้านบาท โดยเป็นการชำระเงินต้น 61 ล้านบาท และดอกเบี้ย 12 ล้านบาท รวมค่าธรรมเนียมอีก 6 ล้านบาท ทำให้ กระทรวงการคลัง ได้ปรับหนี้ในยอดดังกล่าวในเดือนนี้ไปแล้วส่วนผลการบริหารจัดการหนี้ประจำเดือน ก.ค.2555 นั้น ทางกระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยในเดือนนี้ ทางกระทรวงการคลังได้ดำเนินการชำระหนี้ โดยใช้เงินงบประมาณรวม 15,946 ล้านบาท โดยเป็นการชำระหนี้ในประเทศ 15,750 ล้านบาท และชำระหนี้ต่างประเทศ 195.85 ล้านบาท และเป็นการชำระเงินต้น 136.47 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นดอกเบี้ยอีก 59.38 ล้านบาท