อารักษ์ แจงเหตุ ปตท.ขยายปั๊มNGVช้าจากวางท่อก๊าซ

อารักษ์ แจงเหตุ ปตท.ขยายปั๊มNGVช้าจากวางท่อก๊าซ
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้า โครงการติดตั้งถังและอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) ฟรี สำหรับผู้ประกอบการแท็กซี่ ว่า เป็นโครงการที่ต้องเดินหน้าต่อไป แม้จะยังไม่ได้รับความสนใจจากรถแท็กซี่มากนัก ซึ่งอาจเพราะสาเหตุมีกระแสข่าวว่า ทำให้ใช้เวลานานในการหาสถานีบริการ และเติมก๊าซเอ็นจีวี เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่รถแท็กซี่เติมแก๊สหมดกะ ทำให้รถแท็กซี่รวมกันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับรถบรรทุกซึ่งใช้ก๊าซเอ็นจีวีเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาเติมนาน แต่อย่างไรก็ตาม ได้สั่งการไปยังผู้ประกอบการให้เร่งดำเนินการขยายสถานีบริการเพิ่มเติมให้โดยเร็วที่สุดแล้ว ซึ่งจากการหารือผู้ประกอบการหลังจากมีกระแสข่าวว่า บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มีแนวคิดไม่ขยายสถานี เนื่องจากมีความกังวลปัญหาการขาดทุนนั้น ไม่เป็นความจริง หากแต่ความล่าช้าเกิดจากกระบวนการและขั้นตอนดำเนินการเช่น การวางท่อก๊าซตามแนวต่างๆ ให้เหมาะสม จะมีเรื่องของการขออนุญาตและเรื่องของสภาวะแวดล้อมมาเกี่ยวข้อง ทำให้ต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน แต่เชื่อว่าน่าจะแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ได้ในไม่นานนี้