พณ.สัมมนาตลาดญี่ปุ่น 24 ส.ค.นี้

พณ.สัมมนาตลาดญี่ปุ่น 24 ส.ค.นี้
น.ส.กาญจนา เทพารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 24 ส.ค.นี้ ทางกรมจะมีการจัดสัมมนาในหัวข้อ การดำเนินธุรกิจและการลงทุนในญี่ปุ่น ไม่ยากดั่งที่คิด เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทย หลังเกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศญี่ปุ่นจากภัยธรรมชาติ โดยมีการนำเสนอข้อมูลและบทวิเคราะห์เชิงลึกในการทำตลาดหลังจากประสบภัยธรรมชาติ สถานการณ์ สินค้าอาหาร แฟชั่น สินค้าไลฟ์สไตล์ แนวโน้มของกระแสในสถานการณ์ตลาดญี่ปุ่น โดยจะมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ และทูตพาณิชย์ของไทยในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งผู้ส่งออกที่มีประสบการณ์ตรง มาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ ซึ่งถือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการค้าและการส่งออกของภาพรวมในอนาคต