พรุ่งนี้ปตท.ลดราคาเบนซิน1.50บ.,โซฮอล์95,โซฮอล์91

พรุ่งนี้ปตท.ลดราคาเบนซิน1.50บ.,โซฮอล์95,โซฮอล์91
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ ลงในวันพรุ่งนี้ โดยในส่วนของน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ปรับลดลง 1.50 บาทต่อลิตร ราคาอยู่ที่ 43.05 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 ปรับลดลง 50 สต.ต่อลิตร ราคาอยู่ที่ 38.13 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 ปรับลดลง 1.20 บาทต่อลิตร ราคาอยู่ที่ 35.68 บาทต่อลิตร น้ำมัน E20 ปรับลดลง 30 สต.ต่อลิตร ราคาอยู่ที่ 34.68 บาทต่อลิตร และน้ำมัน E85 ปรับลดลง 20 สต.ต่อลิตร ราคาอยู่ที่ 22.48 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซลคงราคาเดิมอยู่ที่ 29.99 บาทต่อลิตร อย่างไรก็ตาม การปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันลงในครั้งนี้ เป็นผลมาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ได้ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในส่วนของน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระให้กับผู้บริโภค จากภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง