ภูมิ เร่งเจรจาอิหร่าน นําเข้าไก่ไทย

ภูมิ เร่งเจรจาอิหร่าน นําเข้าไก่ไทย
นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่าจากการดำเนินยุทธศาสตร์ผลักดันการส่งออกเชิงรุกในตลาดตะวันออกกลาง พบว่า สถานการณ์การส่งออกของไทยไปอิหร่าน ในช่วง 6 เดือนแรก ของปีนี้ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นมูลค่ากว่า 5,846 ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ในปี 2554 ประเทศไทย สามารถส่งออกไปยังอิหร่าน รวม 10,772 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งจากการรายงาน ของทูตพาณิชย์ ประจำกรุงเตหะราน พบว่า อิหร่าน ยังมีความต้องการนำเข้าสินค้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง อีกไม่ต่ำกว่า 50,000 ตันต่อปี เนื่องจาก มีการบริโภคมากขึ้น แต่สินค้าไก่ของไทย ยังไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้า จากปัญหาไข้หวัดนกก่อนหน้านี้ โดยจะมีการเร่งเจรจา กับทางรัฐบาลอิหร่าน ให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยในประเทศไทย และก็อนุญาตให้มีการนำเข้าไก่สดจากประเทศไทยต่อไป เนื่องจาก อิหร่าน ถือเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญ มีประชากรกว่า 75 ล้านคน จึงจำเป็นต้องรักษาตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย