ราชบุรีโฮลดิ้งฟันกำไรครึ่งปีแรก4,900ล้านโต58%

ราชบุรีโฮลดิ้งฟันกำไรครึ่งปีแรก4,900ล้านโต58%

กระแสหุ้นออนไลน์

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แถลงผลการดำเนินงานบริษัทฯ งวดครึ่งปีแรกของปี 2555 เติบโตอย่างต่อเนื่อง สะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นเสริมสร้างความมั่นคงด้านรายได้และกำไร ด้วยวิธีการกระจายลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลากหลายประเภท การลงทุนผ่านช่องทางตลาดทุน รวมทั้งธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเสริมให้กระแสเงินสดและสภาพคล่องของบริษัทฯมีความแข็งแกร่งมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มขีดความสามารถในการขยายธุรกิจทั้งในและนอกประเทศในอนาคตได้เป็นอย่างดี สำหรับ ผลการดำเนินงานในครึ่งแรกของปี 2555 มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ จำนวน 6,813 ล้านบาท และกำไร 4,872 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58% จากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผู้ถือหุ้นในเดือนกันยายน 2555             นายนพพล มิลินทางกูร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกปี 2555 เติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นที่น่าพอใจ นอกเหนือจากรายได้จากโรงไฟฟ้าและกิจการภายในประเทศแล้ว บริษัทฯ ยังมีรายได้จากต่างประเทศ ซึ่งมาจากโรงไฟฟ้าน้ำงึม2 EDL-Gen และ RAC ส่งผลให้รายได้ในครึ่งปีแรกเติบโตดีขึ้นเป็น 31,585 ล้านบาท ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ได้ขยายการลงทุนและเร่งพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่ได้ลงทุนแล้วให้คืบหน้าตามแผนงานเป็นอย่างดี อาทิ โครงการเซเปียนเซน้ำน้อย มีกำหนดจะลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ในไตรมาส3 นี้ โครงการทุ่งกังหันลมห้วยบง 3 ติดตั้งกังหันลมแล้ว 17 ต้นและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 3 โครงการโซล่าเซลล์ 10 โครงการจากทั้งหมด 11 โครงการ ได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าจำหน่ายให้ กฟภ. แล้ว เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้เงินลงทุนในครึ่งปีแรกไปแล้วกว่า 3,000 ล้านบาท จากงบลงทุนปี 2555 ที่ตั้งไว้ประมาณ 7,000 ล้านบาท             “เรารับรู้รายได้จาก RAC ในงวดนี้ประมาณ 2,250 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการปรับโครงสร้างการลงทุนในโรงไฟฟ้า Loy Yang Aและโรงไฟฟ้า Collinsville รวมทั้งรายรับจากการลงทุนใน RAC และยังรับรู้เงินปันผลจาก EDL-Gen จำนวน 106 ล้านบาท สำหรับช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะรักษาประสิทธิภาพและความสามารถในการสร้างรายได้และกำไร ด้วยการให้ความสำคัญกับการบริหารสินทรัพย์โรงไฟฟ้าที่มีอยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริหารต้นทุนทางการเงินที่เอื้อประโยชน์ต่อศักยภาพการลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ยังอยู่ในระดับที่ดี และมีแนวโน้มมั่นคง สำหรับการลงทุนใหม่ ๆ ในปีนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายที่กัมพูชา พม่า และออสเตรเลีย ขณะเดียวกันก็เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมประมูล IPP รอบใหม่ในประเทศด้วย\" นายนพพล กล่าวเพิ่มเติม           สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้รวม 19,464 ล้านบาท และกำไร 3,297 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 100,411 ล้านบาท กำลังการผลิตติดตั้ง 5,220 เมกะวัตต์ และกำลังผลิตที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 1,220 เมกะวัตต์