ครม. ตั้ง จิรชัย เป็นรองเลขาธิการ สคบ.

ครม. ตั้ง จิรชัย เป็นรองเลขาธิการ สคบ.
นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายจิรชัย มูลทองโร่ย รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี เสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป