โตโยต้า ชี้ CSR แนวใหม่ ต้องสร้างสมดุล

โตโยต้า ชี้ CSR แนวใหม่ ต้องสร้างสมดุล
นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวในการเสวนา CSR แนวใหม่ เพื่อสังคมไทยยั่งยืน ว่า CSR แนวใหม่ จะต้องสร้างความสมดุลให้ได้ทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยทั้ง 3 ฝ่าย จะต้องพึ่งพาอาศัยควบคู่ไปกับชุมชน ทำให้สังคมเติบโตอย่างยั่งยืน และจะต้องดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เริ่มต้นจากในบริษัทไปสู่ภายนอก ซึ่งทางโตโยต้า ได้มีการจัดทำ CSR มาอย่างต่อเนื่อง ทางด้าน นายวรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า การปลูกฝั่งจิตสาธารณะในสังคม ถือเป็นสิ่งที่จำเป็น และจะต้องปลูกฝั่งตั้งแต่เยาวชน เพื่อให้ออกไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีคุณค่าต่อสังคมต่อไป