ครม.ให้ธอส.กู้เงินอีก14,000ล.ช่วยน้ำท่วม

ครม.ให้ธอส.กู้เงินอีก14,000ล.ช่วยน้ำท่วม
นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอให้ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. กู้เงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในปี 2554 เพิ่มเติมอีกจำนวน 14,000 ล้านบาท โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดเป็นไปตามเดิม ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เคยประกาศไว้ ในวงเงินตามโครงการการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย รวมไปถึงประชาชนทั่วไปวงเงิน 300,000 ล้านบาท โดยเป็นเงินที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ให้กู้ยืม หรือ ซอฟท์โลน วงเงินให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ประกอบการ SME รายละไม่เกิน 30 ล้านบาท และบุคคลธรรมดาไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย จะคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 0.01 ต่อปี จากสถาบันการเงิน และทางสถาบันการเงิน จะคิดดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี จากผู้ที่ขอกู้ยืมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย