โพลชี้นักเศรษฐศาสตร์กังวลคอร์รัปชั่นงบ

โพลชี้นักเศรษฐศาสตร์กังวลคอร์รัปชั่นงบ
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพล) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์ จากองค์กรชั้นนำ 27 แห่ง จำนวน 64 คน เรื่อง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2556 พบว่า นักเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 40.6 เชื่อว่า รัฐบาล จะจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้ที่ จำนวน 2,197,900 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 จากปีก่อน  เมื่อถามว่า คิดอย่างไรกับการดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล จำนวน 300,000 ล้านบาท นักเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 39.1 เห็นว่าน่าจะขาดดุลในจำนวนเงินที่ต่ำกว่านี้ ขณะที่ ร้อยละ 35.9 เห็นว่า เป็นจำนวนที่เหมาะสมแล้วสำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับงบลงทุน จำนวน 448,938.8 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 18.7 ของวงเงินงบประมาณ นักเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 40.6 เห็นว่า สัดส่วนงบลงทุนต่อจีดีพี น่าจะสูงกว่านี้ โดยควรอยู่ที่ระดับร้อยละ 23.4 ของวงเงินงบประมาณรวม ขณะที่ร้อยละ 32.8 เห็นว่า เป็นระดับที่เหมาะสมแล้ว สิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์กังวลมากที่สุดเกี่ยวกับการใช้งบประมาณคือ การทุจริตคอร์รัปชัน คิดเป็นร้อยละ 57.8  การใช้งบประมาณในโครงการประชานิยม ร้อยละ 20.3 และความไม่มีประสิทธิภาพในการใช้เงินงบประมาณ ร้อยละ 12.5 และนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ คิดเห็นร้อยละ 51.6 เห็นว่า ควรให้ความสำคัญกับการใช้งบประมาณ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ มากกว่าการลดหนี้สาธารณะ