ณัฐวุฒิ ถกราคายาง 3 ประเทศ พรุ่งนี้

ณัฐวุฒิ ถกราคายาง 3 ประเทศ พรุ่งนี้
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า รัฐบาลมีความพร้อมในการชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างเต็มที่ โดยในส่วนของการทำงานของทางกระทรวงเกษตรกรนั้น ในวันพรุ่งนี้ระดับส่วนราชการ และระดับข้าราชการระดับสูง จะมีการหารือเกี่ยวกับเรื่องยาพาราของ 3 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย เพื่อหาความร่วมมือในการกำหนดราคายางพาราในตลาดโลก โดยอาจเป็นการกำหนดผลผลิต หรือ ประมาณการส่งออก เพื่อจะเป็นตัวกำหนดราคายางในตลาดโลก ไม่ให้มีผลกระทบต่อราคายางไปภายในประเทศ รวมทั้งจะเร่งรัดติดตามการเปิดจุดรับซื้อยางพารากับเกษตรกรในราคาตามโครงการพยุงราคาที่ 15,000 ล้านบาทนั้น ว่ามีจุดรับซื้อเพียงพอหรือไม่ ซึ่งภายในสัปดาห์นี้ เชื่อว่าจะมีการความชัดเจนมากขึ้น