สภาที่ปรึกษาฯนัดกรมเจรจาการค้าถกเอฟทีเอ

สภาที่ปรึกษาฯนัดกรมเจรจาการค้าถกเอฟทีเอ
รศ.ดร.จิราพร ลิ้มปานานนท์ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากข้อมูลที่ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เสนอข้อมูลต่อรัฐบาล ว่า ควรให้ประเทศไทยควรมีท่าทีการเจรจาที่ยืดหยุ่น โดยอาจยอมรับข้อผูกพันที่มากกว่าข้อตกลงทางการค้าด้านทรัพย์สินทางปัญญา (ทริปส์) หรือยอมรับนโยบาย และกระบวนการสร้างนโยบาย ซึ่งมีพันธกรณีเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานชั้นต่ำของความตกลงทริปส์ (ทริปส์พลัส) โดยการจัดทำการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป ทั้งๆ ที่สภาที่ปรึกษาหลายสมัย ได้ส่งความเห็นต่อรัฐบาล มาโดยตลอดว่า การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ไม่ควรยอมรับข้อเรียกร้องที่เกินไปกว่าความตกลงทริปส์ ในองค์กรการค้าโลก เพราะเรื่องนี้มีผลกระทบรุนแรงมาก ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์แห่งชาติด้านยา ที่เพิ่งประกาศใช้ ก็ได้กำหนดไว้เช่นกัน รวมทั้งงานศึกษา ที่กรมเจรจาฯ ได้จัดจ้างสถาบัน TDRI ศึกษา ยังให้ข้อสรุปว่า หากไทยยอมรับข้อเรียกร้องด้านทรัพย์สินทางปัญญาของทางสหภาพยุโรป ปัญหาการเข้าถึงยาสำคัญภายใต้สิทธิบัตรจะทวีความรุนแรงมากขึ้น และโอกาสที่บริษัทยาจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างมีนัยสำคัญ จากการยกระดับการคุ้มครองยาต้นแบบให้สูงขึ้นมีค่อนข้างจำกัด และผลประโยชน์เกือบทั้งหมด น่าจะตกกับบริษัทยาข้ามชาติ ดังนั้นในวันที่ 23 ส.ค. นี้ ทางคณะทำงานด้านสาธารณสุข สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะเชิญกรมเจรจาฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ข้อมูล เพื่อทำความเห็นเสนอต่อรัฐบาลอย่างเร่งด่วนที่สุด