"ไปรษณีย์ไทย" ส่งปลากัดได้แล้วนะ!

"ไปรษณีย์ไทย" ส่งปลากัดได้แล้วนะ!
Smart SME

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. กล่าวถึงการเป็นตัวกลางเพื่อส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสวยงาม โดยระบุว่าได้ร่วมกับกรมประมง และไปรษณีย์ไทย เพื่อจัดส่งสัตว์น้ำกลุ่มดังกล่าว ผ่านบริการของไปรษณีย์ไทย เพื่อตอบรับผู้ประกอบการยุคอีคอมเมิร์ซ โดยนำร่องส่งปลากัดก่อน เพราะมีความแข็งแรง และจะขยายไปยังปลาสวยงามชนิดอื่นในปี 2562

ด้านนางสาวอมรรัตน์ เสริมวัฒนากุล นักวิชาการประมงทรงคุณวุฒิ กรมประมง กล่าวว่า แต่ละปีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสวยงามได้ส่งออกปลากัดไปต่างประเทศกว่า 26 ล้านตัว โดยเฉพาะในสหรัฐฯที่มีกว่า 10 ล้านตัว ซึ่งการร่วมมือครั้งนี้เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรที่ลงทะเบียนกับกรมประมงจะสามารถจัดส่งปลากัดทางไปรษณีย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นายมานพ ศรวิบูลย์ศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการนครหลวง ปณท. กล่าวว่า ราคาในการจัดส่งสัตว์น้ำด้วยระบบพิเศษ เริ่มต้นที่ 42-137 บาท คิดตามน้ำหนักการส่งตั้งแต่ 250 กรัม – 3 กิโลกรัม ใช้เวลาขนส่ง 1-3 วัน นำร่องให้บริการกลุ่มผู้ค้าปลากัดที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมประมง โดยยืนยันผ่านแอปพลิเคชั่น Wallet@Post และผู้ส่งจะต้องแสดงตัวตนก่อนส่งปลากัดทุกครั้ง ณ จุดให้บริการทั้ง 124 ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ซึ่งล่าสุดไปรษณีย์ไทยได้เปิดให้บริการส่งปลากัดแล้ว 48 แห่งทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล ในต่างจังหวัดอีก 73 แห่ง และไปรษณีย์ในอีก 3 อำเภอที่มีผู้ประกอบการรวมอยู่มาก  

ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยมีการรับประกันการส่งปลากัดหากสินค้าที่ส่งเกิดความเสียหายจะชดเชยให้ตามมูลค่าสิ่งของแต่ต้องไม่เกิน 2,000 บาท แต่จะไม่รับประกันในกรณีที่ปลาเกิดตายในระหว่างการจัดส่ง โดยส่วนนี้จะต้องเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ

>> “ไปรษณีย์ไทย” ไร้วันหยุด! เริ่ม 1 ธันวาคม 2561

>> ทุ่มสุดใจ! “ไปรษณีย์ไทย” ให้บริการถึง 2 ทุ่ม

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!