พณ.จับตาวิกฤติEUสิงคโปร์หวั่นกระทบไทย

พณ.จับตาวิกฤติEUสิงคโปร์หวั่นกระทบไทย
นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการดำเนินยุทธศาสตร์ด้วยการผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการเชิงรุกในตลาดอาเซียน 9 ประเทศ ว่า สถานการณ์การส่งออกของไทยในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ อาเซียน ซึ่งเป็นตลาดศักยภาพสูง มีมูลค่าการส่งออกรวม 28,625 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกัมพูชามีอัตราการส่งออกไปในอาเซียนขยายตังสูงสุดถึงร้อยละ 46 ซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิด โดยการส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศอาเซียน ส่งออกไป มาเลเซีย มาเป็นอันดับ 1 รองลงมา คือ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ พม่า กัมพูชา ตามลำดับ โดยรัฐบาลไทยจะต้องให้ความระมัดระวังจากผลกระทบของ สิงคโปร์ เป็นพิเศษ หลังจากมีการปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวิกฤติยูโรโซน รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและจีน ทำให้การขยายตัวของสิงคโปร์ลดลง ซึ่งอาจจะส่งผลต่อประเทศไทยได้