ร.ฟ.ท.จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ร.ฟ.ท.จัดงานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับปี 2555 ซึ่งเป็นโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้จัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 12 ส.ค. 2555 ที่บริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพง ภายใต้ชื่องาน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไป และผู้เดินทางโดยรถไฟ ได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายแด่พระองค์ท่าน นอกจากนี้ การรถไฟฯ เอง ได้มีการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริของพระองค์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล ด้วยการนำตู้รถไฟ ไปจัดวางในท้องทะเล เพื่อสร้างปะการังเทียม ระหว่างปี 2544 - 2553 ที่ผ่านมา เป็นจำนวน 583 ตู้