นายกส.โรงสีหนุนจํานําข้าวเชื่อสต๊อกไม่ล้น

นายกส.โรงสีหนุนจํานําข้าวเชื่อสต๊อกไม่ล้น
นายชาญชัย รักษ์ธนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า ไม่ห่วงกรณีที่ฝ่ายค้านออกมาระบุ มีการทุจริตในเรื่องของการรับจำนำข้าว เพราะถือเป็นเรื่องปกติ ที่ฝ่ายค้านจะออกมาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล แต่ไม่เห็นด้วย ที่จะให้มีการยกเลิกการรับจำนำข้าว หากยังไม่สามารถหาวิธีอื่นมาทดแทนได้ เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีรายได้มากขึ้น ในขณะที่การระบายข้าวของรัฐบาล เชื่อว่าจะหาเวลาที่เหมาะสม ไม่ทำให้ข้าวของเกษตรกรราคาตกต่ำ และเมื่อตัดส่วนของการบริโภคในประเทศที่อยู่ในโครงการออกแล้ว สต๊อกข้าวของรัฐบาลไม่ได้มีมากเกินไป และมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาในเรื่องของโกดังเก็บข้าว เมื่อมีการเปิดรับจำนำข้าวฤดูกาลใหม่