เครดิตบูโรยันพักชำระหนี้ไม่ส่งผลขอสินเชื่อ

เครดิตบูโรยันพักชำระหนี้ไม่ส่งผลขอสินเชื่อ
นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ หรือ เครดิตบูโร กล่าวถึงความกังวลเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลในเครดิตบูโร สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ ที่มีความเข้าใจผิด ว่าจะส่งผลกระทบต่อการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินอื่นๆ ในอนาคต ยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างแน่นอน เพราะเป็นการพักชำระหนี้ดี โดยลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ จะไม่มีการบันทึกประวัติค้างชำระ แต่จะมีเพียงการระบุว่า บัญชีสินเชื่อดังกล่าวนั้น ได้มีการพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐเท่านั้น และจะไม่มีผลเสียต่อการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินอื่นอย่างแน่นอน เพราะการพิจารณาสินเชื่อนั้น ก็จะดูจากความสามารถในการชำระหนี้เป็นอันดับแรก และดูประกันเป็นประกันที่ 2 รวมไปถึงดูประวัติการค้างชำระหนี้เป็นประกันสุดท้าย เมื่อไม่มีประวัติค้างชำระหนี้ เพราะเป็นหนี้ดีอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องมีความกังวลในการดำเนินการดังกล่าว