พลังงานรับลูกนายกฯจัดหาก๊าซฯเสริมมั่นคง

พลังงานรับลูกนายกฯจัดหาก๊าซฯเสริมมั่นคง
นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน เห็นด้วยกับแนวทางของนายกรัฐมนตรี ที่มีความเป็นห่วงปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยที่ลดลง ซึ่งถือเป็นนโยบายของกระทรวงพลังงาน ที่ได้มีการแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว และได้มอบนโยบายผ่านทางบริษัท ปตท. และ ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. จัดหาแหล่งพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ โดยยืนยันว่า กระแสไฟฟ้าในประเทศไทย มีเพียงพอ และจะไม่เกิดไฟฟ้าดับ เหมือนเช่น ประเทศอินเดีย และเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค การผลิตไฟฟ้าของไทย ก็ยังมีประสิทธิภาพสูง อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการเจรจาจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อมาเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ แต่ยังคงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เพราะเกรงว่า อาจผิดกฏระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ในต่างประเทศได้