พลังงาน เตรียมสรุปผลงาน 1 ปี ส่งรัฐบาล

พลังงาน เตรียมสรุปผลงาน 1 ปี ส่งรัฐบาล
นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน อยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดผลงานของกระทรวงพลังงาน ในรอบ 1 ปี ภายใต้การบริหารงานของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อส่งให้รัฐบาลนำไปแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎร โดยผลงานที่โดดเด่นในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา อาทิ การกำหนดมาตรการให้หน่วยงานราชการ ลดการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ 10 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและแผนการอนุรักษ์พลังงาน กำหนดให้เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนให้ได้ร้อยละ 25 และประหยัดพลังงานให้ได้ร้อยละ 20 การดูแลราคาน้ำมันดีเซล ไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร และการจัดทำบัตรเครดิตพลังงาน ให้รถแท็กซี่เติมก๊าซเอ็นจีวี ทั้งนี้ นโยบายแรก ที่กระทรวงพลังงาน ดำเนินการได้ตามที่รัฐบาลพรรคเพื่อไทย ได้หาเสียงไว้คือ การลดจัดเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลง ในน้ำมัน 3 ชนิด คือ เบนซิน 95 เบนซิน 91 และ ดีเซล ทำให้ราคาขายปลีกลดลงทันที ประมาณ 3 - 8 บาทต่อลิตร