กิตติรัตน์ชี้โครงการประกันราคาขัดหลักWTO

กิตติรัตน์ชี้โครงการประกันราคาขัดหลักWTO
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการค้าโลก (WTO) ได้สอบถามเกี่ยวกับการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตร โดยเฉพาะการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนั้น ยืนยันว่า แนวทางดังกล่าวเป็นการดูแลราคาข้าว และเมื่อรัฐบาลเข้าไปแทรกแซง จะนำข้าวไปขายในราคาตลาดตามกลไกลของตลาด  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดูแลรายได้ให้เกษตรกรที่สูงขึ้น ขณะที่โครงการการประกันราคานั้น  เป็นการแทรกแซงในส่วนราคาส่วนต่าง  ซึ่งถือว่าเป็นการขัดหลักการของ WTO  ซึ่งหากหน่วยงานนานาชาติเข้ามาสอบถามก็จะตอบในลักษณะเดียวกัน รวมไปถึง กรณีที่มีการทุจริตในโครงการการรับจำนำข้าวที่เริ่มจับกุมผู้กระทำผิดได้นั้น ก็ให้ดำเนินไปตามกฎหมาย โดยยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยพบว่าโครงการนี้ไม่มีการทุจริต แต่เป็นหน้าที่ของฝ่ายปราบปรามที่จะเข้าไปดูแลความเรียบร้อย