แท็กซี่ 200คัน เตรียมบุกคมนาคม 14ส.ค.

แท็กซี่ 200คัน เตรียมบุกคมนาคม 14ส.ค.
นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานสหกรณ์รถแท็กซี่สยาม ในฐานะ ประธานกลุ่มเครือข่ายรถแท็กซี่ ในเขตกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า คาดวันที่ 14 สิงหาคมนี้ ผู้ประกอบการ พร้อมกับรถแท็กซี่ ประมาณ 200 คัน จะเดินทางไปยื่นหนังสือถึง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เรื่องคัดค้านนโยบายของกระทรวงคมนาคม ในการแก้ไขกฎกระทรวงให้รถแท็กซี่ที่มีเครื่องยนต์ ต่ำกว่า 1,500 ซีซี สามารถจดทะเบียนเป็นรถแท็กซี่ได้ และเรื่องการขอขยายอายุรถแท็กซี่จากปัจจุบัน 9 ปี เป็น 12 ปีอย่างไรก็ตาม นายวิฑูรย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องการเดินทางไปยื่นหนังสือนั้น จะต้องรอข้อสรุปจาก นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกครั้ง เนื่องจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องการรับประทานอาหารกลางวันและหารือกับผู้ประกอบการรถแท็กซี่ ที่หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์