รมช.พาณิชย์ระบุสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ว่อนเน็ต

รมช.พาณิชย์ระบุสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ว่อนเน็ต

รมช.พาณิชย์ระบุสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ว่อนเน็ต
นายภูมิ สาระผล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอล โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัด กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และเจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วม โดยกล่าวว่า ปัจจุบัน การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเปลี่ยนรูปแบบจากการวางขายตามร้านค้าแผงลอยตลาดนัด ไปเป็นการขายผ่านในอินเทอร์เน็ต ทำให้จับกุมได้ยากขึ้น จึงได้จัดงานสัมมนา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องมีความรู้การปราบปรามการละเมิดในรูปแบบใหม่ อย่างไรก็ตาม ไทยยังคงอยู่ในบัญชีรายชื่อ หรือ แบล็คลิสต์ประเทศที่ต้องเฝ้าจับตาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นว่า ไทยได้รักษากฎหมายและมีการจับกุมปราบปรามต่อเนื่อง เพราะจะมีผลต่อการสกัดกั้นสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าการเกษตร ทั้งนี้ ยอมรับว่า ผลการจับกุมยังไม่ลดลง จากปี 54 จับกุมได้กว่า 9 พันคดี ยึดของกลางได้กว่า 4 ล้านชิ้น แต่ปีนี้เพียง 5 เดือน จับกุมแล้วกว่า 4 พันคดี ยึดของกลางได้กว่า 3 ล้านชิ้น มูลค่าความเสียหาย กว่า 300 ล้านบาท