ส่องดูรายได้ "ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป" หลังลดพนักงานกว่าครึ่งบริษัท อ้างปรับต้นทุนให้เหมาะสม

ส่องดูรายได้ "ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป" หลังลดพนักงานกว่าครึ่งบริษัท อ้างปรับต้นทุนให้เหมาะสม

ส่องดูรายได้ "ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป" หลังลดพนักงานกว่าครึ่งบริษัท อ้างปรับต้นทุนให้เหมาะสม

จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป ประกอบธุรกิจผลิต-จำหน่ายไก่สดแช่แข็งและแปรรูป รวมถึงผลิตหน่ายสุกร และอาหารสัตว์ ปลดพนักงานกว่า 50% ทั้งส่วนกลางและต่างจังหวัด โดยมีผลตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2561

รายงานข่าวระบุว่า บริษัทไม่ได้แจ้งพนักงานให้ทราบล่วงหน้า แค่บอกว่าจะมีการลดจำนวนพนักงานโดยเปิดโอกาสให้พนักงานสมัครลาออก พร้อมกับจ่ายเงินชดเชยให้ตามกฎหมายแรงงานที่กำหนด

ส่วนค่าชดเชยให้พนักงานเซ็นรับเอกสารยินยอมการลาออก และจ่ายค่าชดเชยเพียง 3 เดือนเท่านั้น โดยพนักงานได้รับค่าชดเชยกันหมด ซึ่งตามกฎหมายแรงงานพนักงานจะต้องได้รับค่าชดเชยตามอัตราของอายุการทำงาน

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานกรรมการบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป กล่าวถึงการปรับลดจำนวนพนักงานลงว่า บริษัทต้องปรับต้นทุนให้มีความเหมาะสม กับธุรกิจในปัจจุบัน โดยการลดพื้นที่เช่าชั้นสำนักงานลง เนื่องจากมีพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งาน จึงต้องปรับลดลงให้มีความเหมาะสม

Sanook! Money ได้ไปนำข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการในปีที่ผ่านมาของ ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป มาฝากกัน

บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ดำเนินธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม ต่อมาบริษัทได้ถูกนำเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์วันแรกเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

  • บริษัท นิวสตาร์ วิคเตอร์ จำกัด ถือหุ้น 31.14%
  • นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ถือหุ้น 19.56%
  • BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH ถือหุ้น 18.97%
  • BNP PARIBAS HONG KONG BRANCH ถือหุ้น 7.82%
  • นายนัฐวุฒิ เตียวสมบูรณ์กิจ ถือหุ้น 5.25%

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ 19,021 ล้านบาท โดยมีผลประกอบการย้อนหลัง ดังนี้

  • ปี 2558 รายได้ 17,508 ล้านบาท ขาดทุน 1,574 ล้านบาท
  • ปี 2559 รายได้ 20,779 ล้านบาท กำไร 1,446 ล้านบาท
  • ปี 2560 รายได้ 25,913 ล้านบาท กำไร 1,516 ล้านบาท

ขณะที่ผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 พบว่ากำไรสุทธิ 525.93 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกับของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 701.35 ล้านบาท  ส่วนรายได้อยู่ที่ 7,542.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอยู่ 7,063.82 ล้านบาท

ทั้งนี้ ปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนพนักงานทั้งเงินเดือน โบนัส และอื่นๆ ทั้งหมด 952.52 ล้านบาท จากพนักงานทั้งหมด 2,565 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ 889.36 ล้านบาท จากพนักงาน 2,602 คน