รัฐบาลใจป๋า! คลังชงแจกซิมมือถือฟรีแก้จน

รัฐบาลใจป๋า! คลังชงแจกซิมมือถือฟรีแก้จน

รัฐบาลใจป๋า! คลังชงแจกซิมมือถือฟรีแก้จน
S! Money (Rewrite)

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่องแจกซิมโทรศัพท์มือถือให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ได้ใช้อินเตอร์เน็ตฟรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นต่อการยกระดับคุณภาพชีวิต เช่น ราคาสินค้าเกษตร, ข้อมูลการเพาะปลูก เพื่อให้วางแผนเพาะปลูกได้ไม่ทำให้เกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาด สำหรับรูปแบบการช่วยเหลือมี 2 แบบ คือ

ผู้มีรายได้น้อยมีซิมมือถือ และมีอินเตอร์เน็ตใช้อยู่แล้วจะพิจารณาเพิ่มจำนวนอินเตอร์เน็ตฟรีให้เพียงพอต่อการใช้งาน

ผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่มีซิมมือถือ จะแจกซิมพร้อมสัญญาณอินเตอร์เน็ต

สำหรับการแจกซิมอินเตอร์เน็ตนั้น อยู่ระหว่างการคำนวณค่าใช้จ่ายและจำนวนอินเตอร์เน็ตของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.  โดยกระทรวงการคัลงเสนอไปพิจารณาแล้ว 6 เดือน ส่วนงบประมาณนั้นเสนอให้ กสทช. หักรายได้จากค่ายโทรศัพท์มือถือเพื่อชดเชยอินเตอร์เน็ตให้ โดยภาคเอกชนจะจ่ายเท่าเดิมแต่แบ่งเงินบางส่วนที่ส่งเข้ารัฐไปไว้ช่วยซิมโทรศัพทมือถือ

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ศึกษาแนวทางเปิดลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเข้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ใช้คัดเลือกจากเดิมใช้ข้อมูลจากรายได้รายบุคคล ปรับให้เป็นข้อมูลรายได้รายครัวเรือน ให้สอดคล้องกับการจัดเก็บข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและการรับสวัสดิการ เพราะที่ผ่านมาพบข้อช่องโหว่ของการลงทะเบียน อาทิ กรณีผู้ปกครองไม่มีรายได้ แต่ลูกฐานะร่ำรวย ใช้สิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ฝีกอบรมคนจนระยะสอง ซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการบางคนมีคนขับรถ เป็นต้น

ทั้งนี้ การลงทะเบียนรอบใหม่อาจเป็นปี 2562 และอาจเป็นหน้าที่ของรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งมาดำเนินการ แต่กระทรวงการคลังได้ศึกษาไว้หมดแล้ว และจะมีการเตรียมสรุปผลดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีแรกในช่วงกลางเดือนธันวาคม 2561

>> เว็บตรวจผลลงทะเบียนบัตรคนจน 3 เว็บ แค่พิมพ์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก