สวัสดีหุ้นยามเช้า : 10/08/2012 เหวี่ยงตัวแรงขึ้นระหว่างวัน ยังเป็นโอกาสอ่อนตัวซื้อ