ดร.เสรีแนะรัฐขยายเวลาศึกษาบริหารจัดการน้ำ

ดร.เสรีแนะรัฐขยายเวลาศึกษาบริหารจัดการน้ำ
นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า รัฐบาลควรขยายระยะเวลาในการศึกษาโครงการแผนบริหารจัดการน้ำท่วม วงเงิน 350,000 ล้านบาท  ออกไปอย่างน้อย 6 เดือน จากเดิมที่กำหนดไว้เพียง 3 เดือน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวที่ข้องอย่างรอบด้าน เพราะจากประสบการณ์พบว่า การจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็กยังต้องใช้เวลาถึง 2 ปี แต่โครงการนี้ เป็นการจัดการแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสาย นอกจากนี้ประเมินว่า หากปีนี้ฝนตกท้ายเขื่อน กรณีเลวร้ายสุดอาจทำให้น้ำท่วมเหมือนปี 2553 แต่จะไม่ลามเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร เหมือนเช่นปี 2554 เพราะเขื่อนพร่องน้ำไปบ้าง โดยจากนี้ไปจะมีการก่อตัวของพายุอีกประมาณ 20 ลูก แต่จะมี 3-4 ลูก หรือคิดเป็น ร้อยละ 20 เท่านั้น ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ซึ่งต้องติดตามว่าฝนที่ตกลงมานั้น จะเป็นการตกเหนือเขื่อนหรือว่าท้ายเขื่อน