หอการค้าเร่งรัฐถกFTA EUชี้6ด.ส่งออกยางหด33%

หอการค้าเร่งรัฐถกFTA EUชี้6ด.ส่งออกยางหด33%
นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทยและสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึง ปัญหาของวิกฤติหนี้ยุโรปว่า สมาชิก หอการค้าไทย 7 กลุ่มธุรกิจหลัก เห็นว่า แนวโน้มวิกฤติหนี้อียู จะมีความรุนแรงและยาวนานมากขึ้น เนื่องจากยังไม่เห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ทำให้การส่งออกสินค้าไปยัง อียู ได้น้อยลง และต้องเผชิญกับการแข่งขันการส่งออกไปยังตลาดอื่น ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะ ด้านราคา โดยกลุ่มยางพารา ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ได้รับผลกระทบจาก อียู สูงสุดทำให้การส่งออกลดลงร้อยละ 33 ทั้งจากการส่งออกไปยัง อียู โดยตรงและได้รับผลกระทบทางอ้อม รองลงมาเป็น กลุ่มธุรกิจอัญมี ลดลงร้อยละ 17.4 สิ่งทอ ลดลงร้อยละ 10 กลุ่มอาหารลดลงร้อยละ 10 -15 ซึ่งทางผู้ประกอบการ ต้องการให้ภาครัฐ ดูแลอัตราแลกเปลี่ยนให้มีเสถียรภาพ ทบทวนนโยบายการขึ้นค่าแรง ลดต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการและเร่งเจรจา เอฟทีเอ กับทางอียู ให้ประสบความสำเร็จโดยเร็ว