กิตติรัตน์เร่งบริโภค-ลงทุน-ใช้จ่ายงบรับมือศก.โลก

กิตติรัตน์เร่งบริโภค-ลงทุน-ใช้จ่ายงบรับมือศก.โลก
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวในงานดีเบต "ต่างทัศนะ ร่วมมุมมอง พี่น้องตลาดทุน" ว่า ทางรัฐบาลมีเป้าหมายในการบริหารเศรษฐกิจ 3 เสาหลัก คือ การบริโภคภายในประเทศ การลงทุนภาคเอกชนและการใช้จ่ายภาครัฐ รวมทั้ง รัฐบาลยังมีการเตรียมตัวล่วงหน้าในการรับมือวิกฤติเศรษฐกิจโลก โดยทั้งนี้จะต้องเร่งสร้างความเข้มแข็งการอุปโภคบริโภคภายในประเทศให้ดีขึ้น การลงทุนภาคเอกชน จะต้องมีความต่อเนื่อง นอกจากนี้ รัฐบาล มีแผนที่จะออกพันธบัตรออมทรัพย์ของรัฐบาล 100,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งมาจากงบประมาณประจำปี 2555 ที่ขาดดุล 400,000 ล้านบาท และยังอยู่ในระหว่างการประเมินสถานการณ์ ทั้งอัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจ โดยการออกพันธบัตรนี้จะขายให้กับประชาชนทั่วไป โดยเชื่อว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2 สัปดาห์ ก่อนการปิดปีงบประมาณ 2555 นี้