ต่อตระกูลห่วงงบจัดการน้ำ3.5แสนล.ใช้เทิร์นคีย์

ต่อตระกูลห่วงงบจัดการน้ำ3.5แสนล.ใช้เทิร์นคีย์
นายต่อตระกูล ยมนาค ประธานกลุ่มวิศวกรเพื่อชาติ กล่าวว่า เป็นห่วงโครงการบริหารจัดการน้ำ 350,000 ล้านบาท ของรัฐบาล ที่ในขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหาที่ปรึกษาและผู้รับเหมา และเป็นการจ้างครั้งเดียวเต็มวงเงิน โดยผู้รับเหมาต้องออกแบบการก่อสร้างเอง ซึ่งเป็นการประมูลแบบเทิร์นคีย์ หรือวิธีจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็จ เนื่องจากการประมูลแบบเทิร์นคีย์ที่ผ่านมา มีประวัติไม่ดีนัก เห็นได้จากตัวอย่างโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียคลองด่าน มูลค่าหลายหมื่นล้านบาท แต่ไม่สามารถใช้การได้จริง โดครงการโฮปเวลล์ รวมถึงแอร์พอร์ตลิงค์ ที่มีปัญหาในการดำเนินงาน โดยที่ผ่านมา สมัยที่ นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เคยเสนอให้รัฐบาล ยกเลิกการประมูลแบบเทิร์นคีย์ จนกว่าจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันได้ ทั้งนี้เห็นว่า การประมูลแบบเทิร์นคีย์ โดยหลักการแล้ว ถือเป็นการประมูลที่ดี แต่ต้องหาวิธีบริหารจัดการให้เกิดความโปร่งใส นอกจากนี้ ยังเสนอให้รัฐบาลกู้เงินจากสถาบันการเงินในประเทศ หรือต่างประเทศ ร้อยละ 5 จากเดิมที่ใช้วงเงินรัฐบาลทั้งหมด เพื่อให้มีหน่วยงานอื่นสามารถเข้ามาตรวจสอบการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใส รวมทั้ง การที่ภาคีเครือข่ายการต้านคอร์รัปชัน เข้ามาร่วมตรวจสอบโครงการนี้ เห็นว่า จะทำให้โครงการมีความโปร่งใสมากขึ้น