7 บาทก็อุ่นใจได้! เปิดขาย “ประกัน” รับปีใหม่

7 บาทก็อุ่นใจได้! เปิดขาย “ประกัน” รับปีใหม่

7 บาทก็อุ่นใจได้! เปิดขาย “ประกัน” รับปีใหม่
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 7 บาท และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม 10 บาทพลัส ซึ่งคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลด้วย โดยกรมธรรม์  ทั้งสองแบบคุ้มครองเป็นระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทำประกันภัย ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยผู้ที่มีสิทธิเอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 20 - 70 ปีบริบูรณ์

สำหรับประกันภัย 7 บาท จะคุ้มครอง 3 กรณี ได้แก่ กรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ มือ เท้า สายตา หรือทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกายและ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 100,000 บาท ส่วนกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะมือ เท้า สูญเสียสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้รับความคุ้มครอง 50,000 บาท

ส่วนประกันภัย 10 บาทพลัส ให้ความคุ้มครองประกันภัย 7 บาท แต่เพิ่มการคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุจ่ายตามจริงไม่เกิน 5,000 บาท

ทั้งนี้ กรมธรรม์ประกันภัยทั้ง 2 แบบ จะขยายฐานการประกันภัยมากขึ้น ได้แก่ ผู้ประกอบการสามารถซื้อเพื่อให้ลูกค้า หรือพนักงานได้จาก 16 บริษัทประกันภัย สำหรับประชาชนทั่วไปก็สามารถซื้อได้ที่ธนาคารออมสิน เคาท์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บริษัทประกันภัยทั้ง 21 แห่ง ซึ่งมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่เริ่มสมัคร