โพลเผยนักเศรษฐศาสตร์มองศก.ไทยอ่อนแอ

โพลเผยนักเศรษฐศาสตร์มองศก.ไทยอ่อนแอ
ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ กรุงเทพโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นนักเศรษฐศาสตร์ จากองค์กรชั้นนำ  27  แห่ง จำนวน 62 คน เรื่อง "ดัชนีความเชื่อมั่นนักเศรษฐศาสตร์ต่อเศรษฐกิจไทย ใน 3-6 เดือนข้างหน้า"  พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่น นักเศรษฐศาสตร์ ต่อสถานะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 45.57 ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่า  50 หมายความว่า เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันอยู่ในสถานะอ่อนแอ และเป็นครั้งที่ 3 ติดต่อกันนับจากสำรวจช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา  และเมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา พบว่า ค่าดัชนีปรับตัวลดลงเล็กน้อย  โดยลดลง 1.74 จุด  โดยเฉพาะในส่วนของปัจจัยด้านการส่งออกสินค้าที่ลดลงถึง 12.44 จุดสำหรับ ดัชนีความเชื่อมั่นฯในอีก 3 เดือนข้างหน้า พบว่า ค่าดัชนีอยู่ในระดับ 56.08 และ 6 เดือนข้างหน้า  ค่าดัชนีอยู่ในระดับ 55.80 หมายความว่า นักเศรษฐศาสตร์ มีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยในอีก 3-6 เดือนข้างหน้าจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน  โดยปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญใน 3-6 เดือนข้างหน้าคือ  การใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ   และการท่องเที่ยวจากต่างประเทศ   ขณะที่ ปัจจัยการส่งออกสินค้านักเศรษฐศาสตร์ เชื่อว่า จะยังคงแย่ลงต่อเนื่องจนถึงต้นปี 2556